Wikipedia’ya getirilen erişim kısıtlamasıyla ilgili dava, tazminat yolunu açtı

 Wikipedia’ya getirilen erişim kısıtlamasıyla ilgili dava, tazminat yolunu açtı

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine nazaran, yüksek lisans öğrencisi Bilge Gerçek, Wikipedia’ya 3 yıl boyunca uygulanan erişim yasağı nedeniyle ‘bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını’ münasebet göstererek BTK hakkında dava açtı fakat Ankara 12. Yönetim Mahkemesi ‘menfaat bağının bulunmadığı’ gerekçesiyle davayı reddetti.

Bölge yönetim mahkemesi bu kararı kaldırarak, “Bilgiye ulaşma hakkı ihlal edilirse ziyan doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” dedi.

İlgili İçerikler:

Doğru’nun avukatı Acun Papakçı BTK’nın, Wikipedia’ya erişimini engelleyerek Türkiye’de bilgiye ulaşmaya çalışan milyonlarca kişiyi 3 yıl boyunca mağdur ettiğini söyledi.

Papakçı, “İtiraz ettiğimiz Ankara Bölge Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi , Anayasa Mahkemesi’nin mevzuya ait verdiği karar ile uyumlu bir karar verdi. Wikipedia üzerinden bilgiye ulaşma ve haber alma hürriyetinin kısıtlanmasının manevi açıdan ziyana uğramasına yol açabileceği, erişim manisi nedeniyle ‘hak ihlali iddiasının’ mevcut olduğu ve tam yargı davasının açılabilmesi için müvekkilimin ehliyetinin bulunduğuna karar vermiştir” dedi.

Papakçı, bu karar ile erişimi engelleme yetkisine sahip olan resmi kişi ve kurumlar yetki kullanırken hukuka uygun davranmaları gerektiğinin hatırlatıldığını belirterek, “BTK hukuksuz bir erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin hakkına müdahale edileceğini ve kullanıcı olan milyonlarca kişinin ziyanını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bu sonlar içinde kalması bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu özgür bir Türkiye için mecburidir. Bölge Yönetim Mahkemesi’nin kararı günümüzde bilgiye ulaşmada temel kaynak olan internetin özgür kalabilmesi için kıymetli bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Yorum Yap