Son dakika… Bu listede yer alanlar yasaktan muaf olacak

 Son dakika… Bu listede yer alanlar yasaktan muaf olacak

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı.

Açıklamanın gerisinde İçişleri Bakanlığı da 81 vilayet valiliğine sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir genelge gönderdi.

İlgili İçerikler:

Genelgede, Covid-19 önlemleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak bireyler de tek tek sıralandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR: TBMM üyeleri ve çalışanları, Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında misyonlu olanlar (özel güvenlik vazifelileri dâhil), Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din vazifelileri,

YARDIM VAZİFELİLERİ: Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Dayanak Üniteleri, İl/İlçe Salgın Kontrol Merkezleri, Göç Yönetimi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde misyonlu olanlar ve istekli olarak misyon verilenler,

ECZANE VE VETERİNERLER: Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve veteriner doktorlar,

RANDEVUSU OLAN HASTALAR: Zarurî sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

TIBBİ ÜRETİMDE YER ALANLAR: İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

SANAYİ PERSONELLERİ: Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

KARGO VE TAŞIMA: Yurt içi ve dışı nakliyecilik (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında misyonlu olanlar,

VAZİFELİLER: Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

BARINAK ÇALIŞANLARI: Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin vazifelileri ve istekli çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

MEDYA ÇALIŞANLARI: Gazete, mecmua, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, 16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, Sebze/meyve ve su eserleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

EKMEK FIRINLARI: Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında misyonlu olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

CENAZESİ OLANLAR, DEFİN VAZİFELİLERİ: Cenaze defin süreçlerinde misyonlu olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

SITRATEJİK FAALİYETTE BULUNANLAR: Doğalgaz, elektrik, petrol kesiminde stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

ALTYAPI ARIZA ÇALIŞANI: Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere misyonda olduklarını belgelemek kuralı ile teknik servis çalışanları,

KARGOCULAR: Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, Mahalli yönetimlerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, karla çaba, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak işçisi,

SÜRÜCÜLER: Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) şoför ve vazifelileri,

YURT VE ŞANTİYE VAZİFELİLERİ: Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

BEKÇİ VE İŞYERİ DOKTORLARI: İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak gayesiyle iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri tabibi, güvenlik vazifelisi, bekçi vb.),

OTİZMLİ REFAKATÇİLERİ: Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUKLARINI GÖRECEKLER: Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),

MAÇI OLAN ATLETLER: Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor karşılaşmalarındaki atlet, yönetici ve başka vazifeliler,

İNŞAAT ÇALIŞANLARI: Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak üretimi devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu unsur kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye alanı içinde ise müsaade verilir, diğer bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların öbür bir yere gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yalnızca inşaat alanı ile sonludur.),

BANKA ÇALIŞANLARI: Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi süreç merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

MERKEZİ İMTİHANLARA GİRECEKLER: ÖSYM tarafından ilan edilen ve öbür merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu bireylerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yahut babadan bir refakatçi) ile imtihan vazifelileri,

DİNLENME TESİSİLERİ: İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

MALİYE VE MUHASEBE ÇALIŞANLARI: Yaklaşan yılsonu süreçleri nedeniyle özgür muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar.

Yorum Yap