İşsizlik oranı yüzde 12,9’a geriledi

 İşsizlik oranı yüzde 12,9’a geriledi

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım devrinde geçen yılın birebir periyoduna nazaran 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 düzeyinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

İlgili İçerikler:

İstihdam…


HABER İÇERİĞİ

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım devrinde geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 düzeyinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

İstihdam oranı yüzde 42,9’a geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Kasım periyodunda, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı ise 2,7 puanlık azalış ile yüzde 42,9 oldu.

Bu periyotta, istihdam edilenlerin sayısı tarım kesiminde 361 bin, sanayi bölümünde 91 bin, hizmet kesiminde 751 bin kişi azalırken inşaat bölümünde ise 101 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,7’si tarım, yüzde 20,9’u sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 56,2’si ise hizmet bölümünde yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Kasım periyodunda bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,2 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29,7 oldu

Kasım 2020 devrinde rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran 4,1 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 3,8 puan azalarak yüzde 19,0 oldu.

Kamu istihdamı yüzde 3,2 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği datalara nazaran, 2020 yılı IV. devrinde toplam kamu istihdamı 2019 yılının birebir periyoduna nazaran yüzde 3,2 oranında artarak 4 milyon 792 bin kişi oldu.

15-64 yaş kümesinde işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı yüzde 47,7 oldu

15-64 yaş kümesinde işsizlik oranı bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş kümesinde istihdam oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 47,7, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla yüzde 55,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,4, istihdam oranı yüzde 29,6 oldu

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran 0,9 puanlık artışla yüzde 25,4, istihdam oranı ise 3,0 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Tıpkı periyotta işgücüne katılma oranı 3,6 puanlık azalışla yüzde 39,6 düzeyinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 1,9 puanlık artışla yüzde 27,1 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9, istihdam oranı yüzde 43,1 oldu

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı bir evvelki periyoda nazaran değişim göstermeyerek yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki periyoda nazaran 8 bin kişi azalarak 4 milyon 6 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı bir evvelki periyoda nazaran 0,1 puan azalarak yüzde 43,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 24 bin kişi azalarak 27 milyon 140 bin kişi olarak varsayım edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir evvelki periyoda nazaran 0,1 puan azalarak yüzde 49,4 oldu. İşgücüne katılan sayısı 32 bin kişi azalarak 31 milyon 146 bin kişi olarak iddia edildi.

Ekonomik faaliyete nazaran, mevsim tesirlerinden arındırılmış istihdam, sanayi kesiminde 83 bin kişi artarken, tarım bölümünde 62 bin kişi, inşaat dalında 6 bin kişi, hizmet dalında 38 bin kişi azaldı.

HABER İÇERİĞİ SONU

İşsizlik oranı yüzde 12,9’a geriledi isimli haberimizi okudunuz, İktisat > Genel kategorisindeki İşsizlik oranı yüzde 12,9’a geriledi haberimizle benzerlik gösteren öbür haberler bu haberlerimizden sonra okuyabilirsiniz.

İlgili İçerikler:

Yorum Yap