İçişleri Bakanlığı, ‘tam kapanma’ kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağını duyurdu

 İçişleri Bakanlığı, ‘tam kapanma’ kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağını duyurdu

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

İlgili İçerikler:

Erdoğan’ın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi.

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu tabirler…


HABER İÇERİĞİ

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi.

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu sözler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile hudutlu olmak

kaydıyla;

 • 1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
 • 2. Kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dâhil),
 • 3. Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din vazifelileri, Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Takviye Üniteleri, İl/İlçe Salgın Kontrol Merkezleri, Göç Yönetimi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde misyonlu olanlar ve istekli olarak vazife verilenler, cemevlerinin dede ve vazifelileri,
 • 4. Kamu ve özel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve veteriner tabipler,
 • 5. Zarurî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 • 6. İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
 • 7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
 • 8. Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
 • 9. Ziraî üretime ait zirai ilaç̧tohum, fide, gübre vb. eserlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,
 • 10. Yurt içi ve dışı nakliyat (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
 • 11. Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında misyonlu olanlar,
 • 12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
 • 13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi üyeleri,
 • 14. İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
 • 15. Gazete, mecmua, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,
 • 16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
 • 17. Sebze/meyve ve su eserleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
 • 18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında vazifeli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
 • 19. Cenaze defin süreçlerinde misyonlu olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
 • 20. Doğalgaz, elektrik, petrol dalında stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
 • 21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere misyonda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları,
 • 22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, 
 • 23. Mahalli yönetimlerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, karla gayret, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak çalışanı,
 • 24. Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) şoför ve vazifelileri,
 • 25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında misyonlu olanlar,
 • 26. İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak emeliyle iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri doktoru, güvenlik vazifelisi, bekçi vb.),
 • 27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,
 • 28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),
 • 29. Yurt içi ve yurt dışı karşılaşma ve kamplara katılacak olan ulusal sportmenler ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor karşılaşmalarındaki atlet, yönetici ve öteki vazifeliler,
 • 30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi süreç merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
 • 31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu bireylerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yahut babadan bir refakatçi) ile imtihan vazifelileri,
 • 32. İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
 • 33. Mecburî müdafi/vekil, duruşma, söz üzere yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatlar,
 • 34. Dava ve icra takiplerine ait yapılacak zarurî iş ve süreçler için adliyelere gitmesi gereken taraf yahut vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,
 • 35. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan işçi ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,
 • 36. Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim görüntü çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da kelam konusu çalışmaların uyumunu sağlayan işçi,
 • 37. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site idaresince düzenlenen vazifeli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle misyonlu oldukları apartman yahut sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sonlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklık, ısınma vb. işlerini yerine getiren vazifeliler,
 • 38. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri ortasındaki güzergâh ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,
 • 39. Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı ortasındaki güzergâhla hudutlu kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öbür çalışanlar,
 • 40. Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için zarurî olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve öteki ziyanlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda vazifeli olanlar,
 • 41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sonlu olmak kaydıyla özgür muhasebeciler, özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,
 • 42. 10.00-16.00 saatleri ortasında sayıları Banka idarelerince belirlenecek biçimde hudutlu sayıda şube ve işçi ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,
 • 43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar,

Üstte belirtilen temeller doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci hususları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Şuraları kararlarının acilen alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda dikkat gösterilecek.

HABER İÇERİĞİ SONU

İçişleri Bakanlığı, ‘tam kapanma’ kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağını duyurdu isimli haberimizi okudunuz, Türkiye kategorisindeki İçişleri Bakanlığı, ‘tam kapanma’ kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağını duyurdu haberimizle benzerlik gösteren başka haberler bu haberlerimizden sonra okuyabilirsiniz.

İlgili İçerikler:

Yorum Yap