Bazı iş ve işlemlerde imza sirküleri şartı kaldırıldı

 Bazı iş ve işlemlerde imza sirküleri şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, ticari hayata ait kimi iş ve süreçlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi koşulunu aramayacak.

İlgili İçerikler:

Bakanlığın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına Ait Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Kontratlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Zerzevat ve Meyve Ticareti…


HABER İÇERİĞİ

Ticaret Bakanlığı, ticari hayata ait kimi iş ve süreçlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi kaidesini aramayacak.

Bakanlığın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına Ait Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Kontratlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Zerzevat ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki uzlaşma süreçleri için düzenlenen uzlaşma kuruluna hukuksal kişilikler ismine katılmak için “imza sirkülerinin aslı yahut noter onaylı örneği” yerine “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” kâfi olacak.

İş yeri dışında kurulan kontratlar kapsamında faaliyette bulunacak satıcıların yetki evrakı müracaat süreçleri için “satıcı yahut sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” talep edilmeyecek.

Hal Kayıt Sistemi’ne kayıt için de imza sirküleri aranmayacak.

TOBB da, oda ve borsalara kayıt süreçlerinde imza sirküleri kaidesini kaldırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oy kullanma ile oda ve borsalara kayıt süreçleri sırasında imza sirküleri kuralı aramayacak.

Birliğin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”‘i, “Oda Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Birlik bünyesindeki seçimlerde oy verme süreçlerinde hukuksal kişi temsilcisi gerçek şahısların, düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli suretini sunma kaidesi kaldırıldı. Bu temsilcilerin yetki dokümanı yahut sicil tasdiknamesini oy kullanma sırasında ibrazı kâfi olacak.

Hukukî kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma süreci sırasında, temsil ve bağlayıcı süreç yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirküleri yerine, sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık heyeti liderine verilecek.

Odalar ve borsalar, şubeler ve Birliğin bankalardaki hesaplarından para çekme yetkisi ve yetkinin hudut ve kapsamı için imza sirküleri yerine, idare şurası kararı aranacak.

Gerçek ve hukukî şahısların odalar ve borsalara kayıt için gereken noter tasdikli imza sirküleri koşulu da kaldırıldı.

HABER İÇERİĞİ SONU

Birtakım iş ve süreçlerde imza sirküleri koşulu kaldırıldı isimli haberimizi okudunuz, İktisat > Genel kategorisindeki Kimi iş ve süreçlerde imza sirküleri kaidesi kaldırıldı haberimizle benzerlik gösteren öteki haberler bu haberlerimizden sonra okuyabilirsiniz.

İlgili İçerikler:

Yorum Yap